Wykład „Zabójstwo w rodzinie. Zwierzę ofiarne w kulcie i sztuce starożytnej Grecji” prof. Marka Węcowskiego

Wydarzenie
09.11.2023 / godz. 18:00

Wykład „Zabójstwo w rodzinie. Zwierzę ofiarne w kulcie i sztuce starożytnej Grecji” prof. Marka Węcowskiego

09.11, 18:00

Krwawa ofiara zwierzęca to najważniejszy akt rytualny religii greckiej, najważniejszy symbolicznie, ale i emocjonalnie moment niemal wszystkich spotkań religijnych starożytnych Greków, również takich, które z perspektywy nowożytnej i nowoczesnej kultury z ofiarą zwierzęcą całkowicie straciły kontakt, jak choćby teatr antyczny. Badacze XX wieku zwracali przy tym uwagę na dramatyczny paradoks, ponieważ uśmiercenie zwierzęcia, najczęściej zwierzęcia domowego mieszkającego i pracującego wraz z ludźmi na roli, traktowano jednocześnie jako swego rodzaju zabójstwo w rodzinie. Nic więc dziwnego, że i w sztuce greckiej zwierzę i zwierzęcość zajmują miejsce centralne, a często paradoksalne.

prof. Marek Węcowski – pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent UW oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Były junior fellow Centrum Studiów Helleńskich Uniwersytetu Harvarda, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia University), Komisji Fulbrighta (Princeton University) oraz programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (University of Cincinnati). Autor książek, m.in. Sympozjon, czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej, IX–VII w. p.n.e. (2. wyd. Warszawa 2014; wyd. angielskie Oksford 2014) oraz Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele (Toruń 2018; wyd. angielskie Oksford 2022), a także kilku podręczników szkolnych. Współautor (wraz z B. Bravo, E. Wipszycką i A. Wolickim) Historii starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny (Warszawa 2009). Ostatnio opublikował popularno-naukową książkę Tu jest Grecja! Antyk na nasze czasy (Wydawnictwo Iskry 2023)