Astrida Neimanis „Ciała wodne. Posthumanistyczna fenomenologia feministyczna”

Wydawnictwo