„Empiria” NR 4 – „Trick At Mecone”

Wydawnictwo

SPIS TREŚCI:

Trip na Delos, rozmowa Marioli Przyjemskiej i Bartosza Przybył-Ołowskiego 10
Piotr Wesołowski, Prometeizm jest Ate(n)izmem – mit walki i walka z mitem. Na marginesach inspiracji Marioli Przyjemskiej 26
Ewa Opałka, Fortel w Mekone. Antyczne byty nie-ludzkie w oparach petronostalgii 40
Oxana Timofeeva, Ultra-czarna: w poszukiwaniu materialistycznej teorii ropy 66
Ray Brassier, Prometeizm i jego krytycy 88
Tomasz Ludwicki, Przyswoić ogień gwiazd. Schelling, Brassier i antynomia prometeizmu  112