„EMPIRIA” NR 1 – SZKOŁA WIECZOROWA

Wydawnictwo
                                           

POBIERZ

SPIS TREŚCI:

Piotr Wesołowski, Tarcia maszyny licealnej
Agata Pyzik, Blood and Guts in High School
Karol Pałka, Złota Pogoda – fragmenty archiwum
Paul Hutzli, [PL] W stronę edukacji niewymuszonej / [FR] Pour une éducation décomplexée
Jan Eustachy Wolski, Ilustracje do powieści Roberta Musila, „Niepokoje wychowanka Törlessa”
Katarzyna Olma
Przemek Branas, Notatki Przemka Branasa z procesu
Anna Zaradny, Tryton (2009)
Agata Słowak, Przyrządy gimnastyczne (2022)
Tomek Paszkowicz, youtu.be/Vz4pZfssf-Y
Grzegorz Pieniak, Sikacze (2022)
@girlwithoutorgans, I would go to school if
Maja Demska, Andrzej Szpindler
Krzysztof Grzybacz
Bartosz Przybył-Ołowski, Ewa Tatar, Pochwyceni przez dobro i zło